Źródła finansowania kredytu gotówkowego

Źródła finansowania kredytu gotówkowegoKredyt gotówkowy to narzędzie finansowe, które daje możliwość skorzystania z dodatkowych aktywów, będących własnością (najczęściej) banku. Dostęp do nich jest uzależniony od kilku czynników. Jednym z nich jest odpowiednie finansowanie kredytu, czyli mówiąc prościej – źródło dochodów, za pomocą którego będziemy mogli go spłacić.

Nie tylko umowa o pracę!

Nie jest prawdą, że bank honoruje wyłącznie dochody uzyskiwane z tytułu umowy o pracę. Choć – co jest oczywiste – jest to dla niego najwygodniejsze zabezpieczenie kredytu, to jednak istnieją inne rodzaje dochodów, które (w zależności od oferty banku) mogą być przezeń honorowane. Poniżej przedstawiamy rodzaje źródeł dochodów, będących zabezpieczeniem kredytu gotówkowego.

Rodzaje umów w oparciu o które możemy otrzymać kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy a nieregularne dochody

Z wymienionych powyżej rodzajów świadczeń, jedynie dwa (umowa o pracę i emerytura) zapewniają stały dochód przez określony czas. Jednak wśród kredytobiorców znajduje się coraz mniej osób, które posiadają umowę o pracę np. na czas nieokreślony. Oznacza to, że z biegiem czasu liczba osób, które będą spłacać kredyt w sposób przewidywalny, będzie stopniowo spadać. Co wtedy? Istnieją dwie możliwości.

Jeśli rata kredytu nie może być spłacona z powodów częściowo niezależnych od kredytobiorcy (np. mniejsza liczba zleceń),bank daje możliwość negocjowania terminu spłaty. W niektórych przypadkach termin ten może ulec znacznemu przesunięciu albo też całkowitej renegocjacji (kredyt konsolidacyjny). Niemniej sytuacja, w której bank zabiera nam nasz majątek z tytułu niespłaconej raty byłaby ewenementem.

Może też dojść do sytuacji, w której jesteśmy w stanie szybciej spłacić nasze zobowiązanie. Jest to możliwe na przykład wtedy, gdy mamy większą liczbę zleceń (np. w umowie o dzieło). Ustawa o kredycie gotówkowym daje nam taką możliwość. Co więcej, zapis ten jasno definiuje brak jakichkolwiek negatywnych reperkusji z tego tytułu. Bank nie może więc pobrać od nas jakiejkolwiek dodatkowej opłaty, z tytułu spłaty kredytu przed terminem.

Jak widać kredyt gotówkowy jest jednym z najbardziej elastycznych (w kontekście dochodów) produktem finansowym. Ma to duże znaczenie zarówno dla samego kredytobiorcy, jak również dla udzielającego mu kredytu banku.

Nie tylko dochód ma znaczenie!

Wydawałoby się więc, że z punktu widzenia kredytobiorcy sprawa wygląda jasno. Im większy dochód, tym większa szansa na otrzymanie większego kredytu. Jednak banki przy udzielaniu decyzji kredytowych zwracają uwagę również na inne czynniki, które nie zawsze mają związek z wysokością otrzymywanych świadczeń:

Podsumowując, rodzaj umowy na podstawie której zarabiamy pieniądze jest istotnym, ale nie najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy udzielaniu kredytu. Ostateczna decyzja o jego przydzieleniu należy zawsze do banku. Oznacza to, że nawet w wydawałoby się beznadziejnych przypadkach, istnieje szansa na uzyskanie kredytu.

Komentarze