Zasady mądrego oszczędzania

Zasady mądrego oszczędzaniaOszczędzanie to sztuka, ciekawy nawyk i szansa na realizację inwestycji bez ryzyka kredytowego. Jak mądrze oszczędzać to jedno z częściej zadawanych pytań w ekonomicznych panelach edukacyjnych. Jak zatem podejść racjonalnie do budowania nadwyżek kapitałowych?

To strategiczny punkt, ponieważ rozpisanie stałych i okresowych wydatków pozwala szybko określić, gdzie masz pewne braki, czy potencjał do zmian. Najczęściej wystarczy dobrać nieco tańsze, lecz tak samo wartościowe zamienniki podstawowych produktów, aby wypracować oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych.

Nie ignoruj niewielkich oszczędności odkładanych na wysoko oprocentowanej lokacie bankowej. Na oszczędności działa procent składany, a także polityka monetarna. W długoterminowej strategii oszczędnościowej zetkniesz się z okresami bardzo wysokich stóp procentowych wyprzedzających zgubną inflację.

Praktycznie wszystkie statystyki pokazują, że większy dochód wiąże się zawsze z wyższymi wydatkami, a tym samym stopniowym ograniczaniem oszczędności. Oszczędzanie to nawyk i występuje nawet przy niewielkich zasileniach budżetu domowego. Nie wpadaj w pułapkę niemożliwości oszczędzania ze względu na mały potencjał ekonomiczny.

Czas to najważniejszy zasób człowieka. Ocena własnej, realnej stawki godzinowej umożliwia określenie opłacalnych projektów, pracodawców, a także momentów rezygnacji, gdzie duże obciążenie nie pokrywa tak naprawdę celów oszczędnościowych.

Większość Polaków popełnia błąd składowania ciężko zarobionych pieniędzy na rachunku osobistym, na którym nie pojawia się żadne oprocentowanie. Lokatę bankową możesz przecież założyć raz z funkcją automatycznego odnowienia. Nawet niewielkie oprocentowanie ochroni cię przed inflacją i umożliwi wykorzystanie procentów składanych.

Nie bój się zaryzykować oszczędności na giełdzie i w obligacjach korporacyjnych. Rozpatrz przekazanie części nadwyżek na indywidualne konto emerytalne, na którym nie płacisz podatku od zysków kapitałowych w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.

Podejście smart do oszczędzania

Wypracowanie pozytywnych nawyków oszczędnościowych jest znacznie łatwiejsze w epoce aplikacji mobilnych, które analizują praktycznie każdy wydatek użytkowania. Planowanie wydatków i oszczędzanie to naturalna konsekwencja życia w coraz modniejszej idei smart.

Komentarze