Wpływ rodzaju kredytu gotówkowego na swobodę operowania środkami

Wpływ rodzaju kredytu gotówkowego na swobodę operowania środkamiPrzy pomocy kredytów gotówkowych można realizować naprawdę rozmaite przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać o tym, że kwestia naszego pola manewru w zakresie dysponowania środkami pochodzącymi z tego typu zadłużenia zależy od ustaleń umownych. Zasadniczo wyróżnia się dwa podstawowe typy kredytów gotówkowych. Jakie występują pomiędzy nimi różnice i co należy o nich wiedzieć?

Kredyt gotówkowy na określony cel – co oznacza?

Kredyt gotówkowy na określony cel oznacza, że umowa z bankiem zawiera konkretne ustalenia odnoszące się do sposobu wykorzystania przez nas środków. Nie mamy więc tutaj pełnej swobody. Jeżeli w kontrakcie jest zawarte postanowienie stwierdzające, że dane zobowiązanie zostało przyznane, na przykład, na zakup szafy, musimy się tego trzymać i musimy sfinansować właśnie takie przedsięwzięcie z tych pieniędzy. Można to postrzegać jako problematyczne ograniczenie, niemniej jednak warto pamiętać o tym, że na etapie poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania raczej zna się już dokładny cel, na który potrzebne są środki. Trzeba więc szukać ofert dopasowanych do swoich oczekiwań.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel – co oznacza?

W przypadku kredytu gotówkowego na dowolny cel mamy pełną swobodę w dysponowaniu środkami. Jeżeli więc okaże się, że planowaliśmy zadłużenie się na określoną sumę w celu zakupu sprzętu elektronicznego, a później pod wpływem rozmaitych okoliczności nieoczekiwanie zmienimy zdanie, nie jest to problemem. Jest to więc bardzo wygodna opcja, ponieważ w zasadzie nie ma ograniczeń co do wydatków możliwych do pokrycia z takiego kredytu gotówkowego. Nawet jeżeli mamy zaplanowane zupełnie niestandardowe przedsięwzięcie, możemy je sfinansować tą metodą.

Ostatecznie jednak warto pamiętać o tym, że sam rodzaj kredytu gotówkowego nie powinien być decydujący. Znaczenie ma bowiem dopasowanie konkretnej oferty do naszych potrzeb, a także parametry danej propozycji. Jednocześnie ważne jest to, aby w procesie decyzyjnym uwzględnić zagadnienia związane z własną sytuacją finansową, ponieważ ma ona przełożenie na nasze możliwości spłaty zadłużenia. Trzeba mieć to bezwzględnie na uwadze, ponieważ nie można zaciągać zobowiązań nieadekwatnych do naszej kondycji finansowej.

Komentarze