Progresja w lokatach bankowych

Progresja w lokatach bankowychZastosowanie progresji w lokatach bankowych jest bardzo ważnym czynnikiem zwiększania opłacalności długoterminowego oszczędzania. W artykule poznasz od podstaw pojęcie progresji, zapoznasz się z najważniejszymi technikami zwiększania opłacalności lokat bankowych i lepiej zaplanujesz pomnażanie oszczędności w dłuższej perspektywie. Progresja w lokatach bankowych opłaca się jedynie u cierpliwych inwestorów, którzy przekładają późniejszy zysk nad dzisiejszą konsumpcję. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Zasady progresji w długoterminowym oszczędzaniu

Progresja polega krótko mówiąc na systematycznym dodawaniu kapitału do obowiązującej lokaty bankowej. Oczywiście na rynku występują standardowe lokaty progresywne, które charakteryzują się wzrostem oprocentowania wraz z okresem utrzymania instrumentu oszczędnościowego. Sama lokata progresywna jest średnio opłacalna i nie odbiega jakością od klasycznej lokaty bankowej, bez dodatkowych warunków. Progresja wskazana w artykule polega na nieco innym zachowaniu. We wskazanej strategii chodzi o akumulację wypracowanych na lokacie zysków, a także na budowaniu dodatkowych oszczędności, najlepiej w tej samej kwocie. Dzięki temu jesteś w stanie wypracować pozytywny nawyk oszczędzania. Wskazane podejście progresji prowadzi ostatecznie do przejścia na lepsze oprocentowanie nominalne. Klienci banków detalicznych ze sporym portfelem oszczędnościowym otrzymują preferencyjne warunki współpracy. Przy kwotach lokat bankowych na poziomie 100 000 złotych zaczyna się już z reguły znaczący wzrost oprocentowania, czy nawet kontakt z indywidualnym doradcą odpowiadającym za zarządzanie inwestycjami na rynku kapitałowym. Zachowanie progresji w oszczędzaniu to sposób na zwiększenie zysku, bez wielkiego ryzyka. Przy progresji najlepiej zakładać krótko i średnioterminowe lokaty, aby szybciej kumulować zysk, a później oszczędzać od jeszcze większych poziomów. W taki sposób buduje się właśnie niezależność ekonomiczną. Progresję możesz również stosować przy inwestowaniu w papiery wartościowe, głównie akcje spółek dywidendowych. Połączenie lokat bankowych z akcjami spółek dywidendowych to najlepszy sposób na otrzymywanie cyklicznych zwrotów do dalszego zaangażowania inwestycyjnego.

Akumulacja zysków, nie bieżąca konsumpcja

Niestety wiele osób oszczędzających na lokatach bankowych konsumuje bieżące zyski, a początkowy kapitał zostaje bez zmian, a wręcz ogranicza się przez zgubny proces inflacji. Przy wyszukiwaniu wartościowych lokat bankowych zwróć też uwagę na poziom stóp procentowych notowany w gospodarce narodowej. Akurat za stopy procentowe odpowiada Narodowy Bank Polski i raporty pochodzące z NBP traktuj niezwykle poważnie przy planowaniu długoterminowych strategii inwestycyjnych.

Progresja prowadzi ostatecznie do większego oprocentowania lokaty bankowej

System progresji w oszczędzaniu jest bardzo wartościowym narzędziem do coraz szybszego pomnażania majątku. Już po roku widać wyraźną różnicę w oprocentowaniu. Przy dużych oszczędnościach, np. wypracowanych po kilku latach możesz wejść na widełki lokat premium, o znacznie wyższym oprocentowaniu w stosunku do klasycznych narzędzi oszczędnościowych. Lokaty VIP rozpoczynają się od poziomów 100 – 200 000 złotych. Niektóre lokaty osiągają ten status od poziomu 500 000 złotych i umożliwiają już przejście na połowiczną emeryturę lub na całkowitą niezależność ekonomiczną w zależności od preferencji konsumpcyjnych. Z jakich strategii oszczędzania korzystasz najczęściej i czy zaangażujesz się w zasady progresji?

Komentarze