Pojęcie oprocentowania nominalnego i efektywnego.

Pojęcie oprocentowania nominalnego i efektywnego.Oprocentowanie nominalne.

Oprocentowanie stałe i oprocentowanie zmienne lokaty to nie jedyne pojęcia jakie określają lokaty bankowe. Jest jeszcze wiele innych terminów jakie określają oprocentowanie lokat. Każdy z nich wylicza się nieco inaczej i informuje nas o nieco innych parametrach lokaty. Każde oprocentowanie lokaty wlicza inne elementy. Jeden z nich jest bez podatku, drugi nie uwzględnia kapitalizacji odsetek, ale każde oprocentowanie lokaty wylicza się po coś. Pierwszym z nich jest oprocentowanie nominalne. Oprocentowanie nominalne inaczej nazywane jest nominalną stopą procentową. Zawsze podaje je się w skali roku. Należy wiedzieć, że oprocentowanie nominalne nie uwzględnia okresu na jaki została założona lokata, nie określa efektu kapitalizacji odsetek, ani też nie określa jaki jest podatek od zysków kapitałowych i jakie inne koszta związane z lokatą trzeba ponieść. To właśnie oprocentowanie nominalne banki podają w swoich ofertach handlowych i reklamach. Wydaje się, że lokata ma dobre oprocentowanie, a tak naprawdę prawdziwe oprocentowanie lokaty będzie znacznie niższe od oprocentowania nominalnego. Chcąc obliczyć odsetki z oprocentowaniem nominalnym trzeba najpierw wyliczyć zysk w każdym kolejnym okresie kapitalizacji bazując na tak zwanym częściowych oprocentowaniu. Następnie trzeba podzielić wysokość oprocentowania nominalnego przez liczbę kapitalizacji odsetek jaka będzie miała miejsce w ciągu całego roku. Wynik jaki uzyskamy będzie oprocentowaniem częściowym, jakie banki używają do wyliczania odsetek w kolejnych okresach ich kapitalizacji. Obliczmy to ba podstawie przykładu. Oprocentowanie nominalne wynosi 6%. Odsetki kapitalizowane są co pół roku. W tym przypadku oprocentowanie roczne 6% trzeba podzielić na dwa i mamy wówczas odsetki półroczne w wysokości oprocentowania 3%.

Zakładamy lokatę na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem 5% w skali roku i kapitalizacją odsetek co kwartał. Na lokatę wpłacamy 10 000 złotych. Kapitalizacja odsetek następuje co kwartał, czyli mamy w ciągu naszych dwunastu miesięcy cztery takie kapitalizacje odsetek. Oprocentowanie częściowe przy każdej kapitalizacji odsetek będzie równe 1,25%. Obliczyliśmy je dzieląc oprocentowanie 5% przez cztery okresy kapitalizacji odsetek. W trzech miesiącach uda nam się zgromadzić o 1,25% kapitału więcej. Wyliczając kwotę otrzymamy 10 125 złotych. Wystarczyło nasz początkowy kapitał 10 000 złotych pomnożyć przez 1,0125. Po okresie sześciu miesięcy zgromadzimy o 1,25% więcej kapitału od poprzedniej kapitalizacji odsetek. Będziemy mieć już 10 251,56 złotych na koncie. Trzecia kapitalizacja odsetek będzie miała miejsce po dziewięciu miesiącach i wówczas zarobimy już 10379,70 złotych. Ostatnia kapitalizacja odsetek będzie miała miejsce w dwunastym miesiącu i wówczas zarobimy już 10 509,45 złotych. Kwota ta nie uwzględnia jednak obciążenia w postaci 19% podatku od zysków kapitałowych.

Oprocentowanie efektywne.

Jeżeli chodzi o oprocentowanie efektywne również podaje je się w skali roku. Od oprocentowania nominalnego różni się tym, że uwzględnia ono również efekt kapitalizacji odsetek. W przypadku, kiedy wyliczymy oprocentowanie efektywne możemy dowiedzieć się, jakie powinno być oprocentowanie nominalne lokaty, abyśmy mogli zrównoważyć zysk z kapitalizacji odsetek. Należy wiedzieć, jednak że oprocentowanie efektywne tak jak i oprocentowanie nominalne nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych. Taki podatek nazywamy podatkiem Belki. Obecnie nie ma lokat, w przypadku których można by było uniknąć zapłacenia podatku Belki.

Komentarze