Pojęcia związane z kredytem gotówkowym.

Pojęcia związane z kredytem gotówkowym.Pojęcie hipoteki i jej rodzaje.

Hipoteka jest niczym innym jak obciążeniem nieruchomości prawem, na którego mocy wierzyciel ma prawo do tego, aby dochodzić zaspokojenie swojej wierzytelności z nieruchomości na jaką wpisana jest hipoteka. Można wyróżnić kilka rodzajów hipoteki. Jedną z nich jest hipoteka kaucyjna. Jest to zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpisanie na nią hipoteki na kwotę jaka jest trudna do ustalenia. Podaje się we wpisie w księdze wieczystej nieruchomości maksymalną wierzytelność. Wartość ta obejmuje między innymi dodatkowe koszta banku związane z odzyskaniem wierzytelności. Są nimi odsetki, koszta windykacyjne, czy też kary umowne. Hipoteka kaucyjna powstaje najczęściej poprzez sporządzenie umowy. Po tym jak dokładnie ustali się jaka jest wartość wierzytelności, hipoteka kaucyjna może zostać zmieniona w zwykłą hipotekę. Kolejnym z rodzajów hipoteki jest hipoteka łączna. Jest to również zabezpieczenie wierzytelności, ale nie na jednej nieruchomości, a na kilku. W tym przypadku wierzyciel ma prawo domagać się zaspokojenia długu z każdej z nieruchomości, do których została wpisana hipoteka. Może żądać zaspokojenia długu z jednej z nieruchomości lub ze wszystkich jednocześnie. Hipoteka łączna powstaje również w sytuacji, kiedy zostaje podzielona hipoteka zwykła. Tutaj ma miejsce sytuacja, w której pierwotna hipoteka obciąża wszystkie nieruchomości jakie pojawiły się w wyniku podziału. Mamy jeszcze tak zwaną hipotekę przymusową. Taka hipoteka powstaje w momencie, kiedy wierzyciel na podstawie tytułu wykonawczego zażąda, aby zabezpieczyć wierzytelność na nieruchomości jaka należy do dłużnika. Taka hipoteka ustanawiana jest bez zgody osoby będącej właścicielem nieruchomości. Hipotekę przymusową można ustanowić na podstawie tymczasowego zarządzenia sądu, czy też na podstawie postanowienia prokuratora.

Kredyt refinansowy i kredyt konsolidacyjny.

Kredyt refinansowy jest kredytem jaki zaciąga się po to, aby spłacić kredyt jaki mamy w innym banku. Takie kredyty zaciąga się po to, aby obniżyć koszta dotychczasowego kredytu. Biorąc taki kredyt nie powinniśmy zwracać uwagi jedynie na wysokość miesięcznej raty. Taki kredyt ma swoje uzasadnienie ekonomiczne, tylko w sytuacji, kiedy koszt nowego kredytu będzie niższy niż koszt kredytu jaki dotychczas spłacaliśmy. Niższa rata może wynikać z tego, że kredyt zostanie rozłożony na większą ilość rat i następstwem czego będzie wyższy całkowity koszt kredytu. Kredytem konsolidacyjnym nazywamy kredyt jaki zaciąga się po to, aby spłacić kilka innych kredytów jakie wzięte były wcześniej. W momencie, kiedy kredytobiorca wpada w tak zwaną pułapkę kredytową, wzięcie kredytu konsolidacyjnego będzie dla niego jedyną deską ratunkową. Pieniądze jakie pozyska się w ten sposób przeznacza się na spłacenie wielu różnych kredytów. Można tak spłacić kredyt na samochód, kredyt gotówkowy, zadłużenia jakie mamy na kartach kredytowych, czy nawet raty przeznaczone na zakup jakiegoś sprzętu AGD. Dzięki kredytom konsolidacyjnym można w znaczący sposób zmniejszyć miesięczne obciążenie kredytowe. Rata nowego kredytu będzie mniejsza od rat wszystkich kredytów łącznie jakie zostały poddane konsolidacji. Jako zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego najczęściej ustanawia się hipotekę na nieruchomość należącą do kredytobiorcy. Ustanowienie hipoteki sprawia, że kredyt konsolidacyjny ma mniejsze oprocentowanie od kredytów gotówkowych, czy też kredytów jakie mamy na kartach kredytowych. Zarówno w przypadku kredytu refinansowego jak i w przypadku kredytu konsolidacyjnego trzeba zwracać uwagę na całkowity ich koszt. Jeśli tego nie sprawdzimy nowy kredyt może nas więcej kosztować niż tamtych kilka.

Komentarze