Odstąpienie od umowy kredytu gotówkowego

Odstąpienie od umowy kredytu gotówkowegoKredyt gotówkowy to wygodna i szybka forma zaciągnięcia pożyczki na dowolny cel, co jednak jeśli po dłuższym zastanowieniu stwierdzimy, że warunki kredytu nas przerastają, albo, że podjęliśmy pochopną decyzję? Czy możemy odstąpić od umowy?

Zacznijmy od tego, że jak każde zobowiązanie finansowe, również kredyt gotówkowy wymaga zastanowienia. Po drugie należy dokładnie zapoznać się z zawieraną umową przed jej podpisaniem. Znajdziemy w niej wszystko, czego dotyczy dane zobowiązanie. Dokładna analiza dokumentu pozwoli nam upewnić się, że wszystko jest jasne i że chcemy przystać na zaproponowane warunki.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule – odstąpienie od umowy kredytowej jest możliwe. Gwarantuje je podstawa prawna, jaką jest ustawa o kredycie konsumenckim. Ustawa o kredycie konsumenckim chroni osoby fizyczne, które zaciągają pożyczkę na cele niezwiązane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Od umowy możemy odstąpić w przeciągu 14 dni od momentu jej podpisania, przy czym nie musimy podawać powodów podjęcia takiej decyzji. Co ciekawe, okres ten może zostać wydłużony, taki zapis jednak powinien znajdować się w umowie. Kluczem jest więc wcześniej wspomniane dokładne zapoznanie się z umową.

W jaki sposób możemy zrezygnować z kredytu? Konieczne jest złożenie specjalnego oświadczenia w banku. Możemy zrobić to zarówno osobiście w placówce, jak i przesyłając zgłoszenie pocztą. Wzór pisma dotyczącego rezygnacji z kredytu powinien być dołączony do umowy kredytowej. Jeśli byłoby inaczej, możemy wejść na stronę naszego banku i ściągnąć gotowe druki, które należy następnie wydrukować i wypełnić. Konieczny jest bowiem własnoręczny podpis na odstąpieniu od umowy. Czy rezygnacja z kredytu wiąże się z jakimiś konsekwencjami? Nie, bank nie może naliczyć nam z tego tytułu kary lub prowizji. Jednocześnie należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do uiszczenia odsetek naliczonych w okresie, kiedy korzystaliśmy ze środków z kredytu. Musimy też oczywiście oddać bankowi całką kwotę stanowiącą przedmiot zobowiązania. Mamy na to 30 dni od daty złożenia oświadczenia. Bank może też nakazać nam zwrot niektórych z poniesionych kosztów, czyli np. opłat notarialnych. Wniosek dotyczący rezygnacji możemy dostarczyć zarówno osobiście, jak i przez internet lub za pośrednictwem poczty. Jeśli w podanym wcześniej terminie pieniądze nie wrócą do placówki, umowa nie zostanie anulowana. Dlatego nie ociągajmy się ze zwrotem, a jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości względem kwoty, którą mamy zwrócić, to skontaktujmy się z bankiem. Najpewniej będzie to kwota kredytu plus naliczone w tym czasie odsetki. Co ciekawe, bank powinien zwrócić nam poniesione koszty takie jak np. wpłacona prowizja.

Jeśli do kredytu zostało dodane obowiązkowe ubezpieczenie kredytu, to odstępując od umowy kredytu jednocześnie odstępujemy też od usług dodatkowych, więc i ubezpieczenia. To dobra wiadomość, dla tych, którzy owe produkty dokupili. Nie muszą oni bowiem załatwiać dodatkowych formalności. Dla kredytobiorców możliwość odstąpienia od kredytu to duża zaleta, chroni nas bowiem przed konsekwencjami wyborów, które mogą spowodować poważne następstwa finansowe. Jednocześnie warto pamiętać, że każda pożyczka wymaga gruntownego zastanowienia się. Dobrze przemyślmy naszą decyzję, a jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości względem zawieranej umowy zapytajmy pracownika banku. Lepiej zyskać informacje niż podpisać umowę, której nie jesteśmy pewni. Unikniemy też w ten sposób podjęcia pochopnych zobowiązań.

Komentarze