Od czego zależy oprocentowanie lokat

Od czego zależy oprocentowanie lokatDecydując się na założenie lokaty bankowej zazwyczaj robimy to w jednym celu, aby zainwestować swoje oszczędności i aby mogły one na siebie pracować i zarabiać, a dzieje się to za sprawą oprocentowania danej lokaty. Kiedy stopy procentowe danej lokaty są niskie, nie mamy co marzyć o wysokich zyskach z bankowych depozytów. Warto zatem dowiedzieć się dlaczego nasz bank nie jest w stanie zaproponować nam lepszych warunków tak jak robią to konkurencyjne banki, jak się okazuje nie dzieje się to bez przyczyny i warto pogłębić tą wiedzę.

Jak się okazuje w przeciwieństwie do kredytów, w naszym kraju nie obowiązują żadne przepisy prawne które regulują oprocentowanie lokat bankowych. A zatem wysokość oferowanych odsetek może być dowolna i tak naprawdę zależy nona od indywidualnej decyzji banku.

Niestety jak się okazuje dla oszczędzających ta dowolność jest bardzo ograniczona i zależy przede wszystkim od: wysokości stóp procentowych NBP, sytuacji na rynku międzybankowym, a także od konkurencji między bankami komercyjnymi.

Wszystkie wymienione wyżej czynniki sprawiają, że w chwili obecnie żaden bank nie zaoferuje swoim klientom 20% czy choćby 10% zysku na lokacie, tak się niestety nie dzieje, z kilku powodów. Po pierwsze gdyby bank zaproponował nam aż tak wysokie oprocentowanie lokaty nie miałby pieniędzy na wypłatę należnych odsetek, a po drugie byłoby to dla niego zupełnie nieopłacalne.

Najważniejsze są stopy procentowe

Jak się okazuje najistotniejszym czynnikiem, który wpływa na oprocentowanie lokat bankowych jest oczywiście wysokość stóp procentowych NBP. A zatem jeśli bank komercyjny potrzebuje pieniędzy aby mógł finansować swoją działalność, jedną z możliwości jest pożyczenie ich od banku centralnego. Od takiego wsparcia bank będzie zobowiązany zapłacić odsetki, a ich wysokość jest równa wysokości stopy lombardowej NBP. W chwili obecnej jej aktualny poziom to 2,5% w skali roku. Jeżeli jednak dany bank posiada finansowe nadwyżki, wówczas może zdeponować je w formie jednodniowej lokaty w banku centralnym, lokata ta może zostać odnowiona na kolejny dzień. Otrzymane przez bank odsetki, równe będą wysokości stopy depozytowej NBP i w chwili obecnej wynoszą one około 0,5% w skali roku. Kolejną możliwością dla banku będzie również możliwość wykupienia bonów pieniężnych, ich emitentem jest także Narodowy Bank Polski. W takiej sytuacji jak się okazuje bank komercyjny zarobi odsetki równe wysokości stopy referencyjnej. ich obecny poziom sięga około 1,50% rocznie.

Z powyższych przykładów możemy zauważyć gołym okiem, że opłacalność lokowania i koszt pożyczania pieniędzy od NBP są ściśle określone i uzależnione od poziomu stóp procentowych, a zatem oprocentowanie lokat jakie proponują nam banki nie do końca zależy tylko od nich. A zatem kiedy stopy procentowe są niskie – tak jak ma to miejsce w chwili obecnej, banki komercyjne zarobią na takiej inwestycji bardzo mało.

Komentarze