Lokaty zakładane na okres od 2 do 5 miesięcy.

Lokaty zakładane na okres od 2 do 5 miesięcy.

Pojęcie lokaty terminowej.

Lokata terminowa jest niczym innym jak umową, jaka zostaje zawarta pomiędzy oferentem lokaty, a klientem. Taka umowa dotyczy lokowania środków pieniężnych i jest zawierana na określony czas. Oferent lokat jest zobowiązany, że na koniec okresu umowy wypłaci klientowi kapitał wraz z odsetkami jakie od tego kapitału zostały naliczone. Lokaty można podzielić na dwie grupy. Z jednej mamy lokaty odnawialne, zaś z drugiej nieodnawialne. Jeżeli chodzi o lokatę odnawialną w momencie, kiedy upływa termin zostaje ona automatycznie odnawiana. W przypadku lokaty nieodnawialnej, po upływie terminu pieniądze zostają zwrócone właścicielowi lokaty. Decydując się na wypłacenie środków przed terminem okresu lokaty zazwyczaj traci się wszystkie odsetki jakie udało się zgromadzić lub ich część. Można jednak znaleźć oferty takich lokat, które bez konsekwencji można zerwać w każdym momencie. Lokaty są mało ryzykownym produktem, gdyż w Polsce objęte są one gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 tysięcy euro.

Lokaty trzymiesięczne i czteromiesięczne.

Lokata dla nowych klientów jest ofertą lokaty trzymiesięcznej jaką oferuje mBank. Jest to lokata z oprocentowaniem nominalnym w wysokości 3,50% w skali roku. Jest ono stałe przez cały okres trwania lokaty. Na ten depozyt można wpłacić od 500 złotych do maksymalnie 10 000 złotych. Lokatę możemy założyć w momencie zakładania rachunku e-Konto w mBanku. Jeden klient może założyć tylko jedną taką lokatę. Z oferty może skorzystać tylko nowy klient banku wpłacając na lokatę dowolne środki. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu. Jest to lokata odnawialna, jak jest odnawialna automatycznie na warunkach jakie ma lokata standardowa w ofercie banku. Depozyt założymy przez internet, a jego zerwanie przed czasem pozwala na zachowanie części wypracowanych odsetek. e-Lokata na Nowe Środki oferowana przez Getin Bank to lokata czteromiesięczna ze stałym oprocentowaniem nominalnym rzędu 3,50% w skali roku. Zakres kwot jakie można na niej ulokować to przedział od 500 złotych do nawet 1 mln złotych. Jest to lokata jaką Getin Bank przygotował dla nowych środków bez konieczności zakładania w banku konta osobistego. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi jak i obecni klienci banku. Kapitalizacja odsetek jest na koniec okresu rozliczeniowego i jeżeli zerwiemy lokatę wcześniej czeka nas utrata wypracowanych odsetek. Jest to lokata odnawialna jaką można założyć tylko i wyłącznie przez internet. Klient, który chce założyć depozyt musi wyrazić wymagane zgody marketingowe.

Komentarze