Kredyt konsorcjalny.

Kredyt konsorcjalny.

Czym jest kredyt konsorcjalny.

Dosyć ciekawym i mało znanym kredytem jest kredyt konsorcjalny. Taki kredyt tworzony jest po to, aby zmniejszyć ryzyko i jednocześnie dać kredytobiorcy gwarancję środków, które przekraczają możliwości danego banku. Jest to kredyt jaki udziela nie jeden bank a co najmniej dwa. Taki kredyt jest dosyć skomplikowany jeżeli weźmiemy pod uwagę jego zorganizowanie. Angażuje się kilka banków do udzielenia kredytu konsorcjalnego i jeden z nich przejmuje funkcję oferenta i organizatora., który jest najbardziej zaangażowany w sprawę. Wszystkie obowiązki jakie ma bank wobec kredytobiorcy są określone bardzo dokładnie w umowie. Kredyt konsorcjalny pozwala kredytobiorcy na skorzystanie z kredytów z kilku banków. Taki kredyt tworzą zarówno banki prywatne jak i banki państwowe i spółdzielcze. Najpierw są 3-4 takie banki, a dopiero po jakimś czasie dołączają do nich inne. Na specjalnym konsorcjum banki określają jaką maksymalną kwotę mogą pożyczyć. Takie rozwiązania najczęściej stosowane są przy większych inwestycjach, kiedy jeden kredytodawca nie jest w stanie się ze wszystkim sam uporać. Takie kredyty bardzo często wiążą się z dosyć wysokim ryzykiem i dlatego jeden bank nie chce podjąć się udzielenia aż tak dużego kredytu.

Umowa kredytu konsorcjalnego.

W umowie kredytu konsorcjalnego powinno się wskazać kilka bardzo ważnych czynników. Bardzo ważne jest, aby wskazać dokładną kwotę kredytu, stopę procentową, oraz terminy postawienia transz kredytu przez banki jakie w ten kredyt są zaangażowane. W umowie należy również podać wysokość marży bankowej oraz wysokość jednorazowej prowizji za uczestnictwo i prowizję od zaangażowania. Ważnym elementem umowy kredytu konsorcjalnego jest wskazanie okresu kredytowania oraz terminy spłat poszczególnych rat. Powinny być również informacje odnośnie odsetek, a dokładniej termin ich spłaty jak również sposób ich kapitalizacji. Konsorcjum ma za zadanie rozłożyć ryzyko inwestycyjne na kilka banków. Składa się one z dwóch części. W pierwszej części są wszelkie postanowienia jakie dotyczą kredytodawców. Znajdują się tam informacje odnośnie aranżera, czyli banku organizującego całe przedsięwzięcie, jak również informacje odnośnie gwaranta kredytowego i informacje odnośnie innych banków. W części drugiej umowy kredytu jest to normalna standardowa umowa kredytowa. Jak widać kredyt konsorcjalny jest dosyć ciekawą formą kredytowania i pozwala przedsiębiorcom na uzyskanie kredytu na wysoką kwotę i na całkiem doborowych warunkach.

Komentarze