Kredyt gotówkowy na dowolny cel.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel.Kredyt gotówkowy to rodzaj kredytu, który możemy przeznaczyć na dowolny cel. Bank nie wymaga od nas przedstawienia celu na który chcemy wydatkować pieniądze z kredytu. Po rozpatrzeniu wniosku i pozytywnym przejściu procedury kredytowej, bank wpłaca całość kredytu na rachunek kredytobiorcy.

Wymagane dokumenty.

Przed złożeniem wniosku kredytowego najlepiej sprawdzić oferty kilku banków i wybrać tę najkorzystniejszą dla nas. Kiedy wybierzemy już konkretną ofertę udajemy się do banku w celu złożenia wniosku. Bank wymaga przedstawienia dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość. Mogą to być: dowód osobisty, prawo jazdy albo paszport. Wymagane jest także zaświadczenie o zarobkach, które wystawia pracodawca na wniosek pracownika. Natomiast w przypadku emerytury lub renty wymagana jest decyzja o jej przyznaniu i ostatni odcinek emerytury bądź renty. Inne procedury dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą. Będą oni musieli okazać takie dokumenty jak: dokumenty rejestrowe firmy (nip, regon, wpis do ewidencji gospodarczej),zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3 miesiące i na koniec dokumenty które potwierdzą otrzymywane przychody np. rozliczenie roczne PIT, książkę przychodów i rozchodów, bilans roczny itp.

Bank sprawdza BIK.

Banki korzystają z danych zawartych w Biurze Informacji Kredytowej. Zawarte są tam historie kredytowe kredytobiorców, rodzaje i wysokość kredytów, ich waluta, a także informacja czy spłacane były w terminie. Jeśli zdolność kredytowa jest zadowalająca, a dane zawarte w Biurze Informacji Kredytowej są korzystne to wówczas nie ma większych problemów w przyznaniem kredytu i decyzja kredytowa jest pozytywna. Banki z reguły przyznają kredyty gotówkowe na okres od 6 do 8 lat w przypadku gdy kredytobiorca posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Jeśli umowa o pracę jest na czas określony wówczas okres kredytowania będzie krótszy o dwa miesiące niż umowa o pracę.

Koszty kredytu gotówkowego.

Trzeba mieć świadomość, że kredyt gotówkowy to jeden z najdroższych kredytów udzielanych przez banki. Wszystkie banki mają własną tabelę opłat i prowizji i zgodnie z nią obliczają dodatkowe koszty kredytu. Oprocentowanie kredytu zazwyczaj jest dość wysokie, warto więc porównać ofertę kilku banków aby wybrać tą najkorzystniejszą.

Komentarze