Jakie warunki musimy spełnić, by móc starać się o kredyt hipoteczny?

Jakie warunki musimy spełnić, by móc starać się o kredyt hipoteczny?Kredyt hipoteczny to bardzo często jedyna droga dla tych, którzy marzą o własnym domu bądź mieszkaniu. Nie jest żadną tajemnicą, że zaciągnięcie tego typu zobowiązania wymaga spełnienia kilku warunków i wiąże się ze sporą ilością formalności i koniecznością przedłożenia wielu dokumentów.

Zdolność kredytowa i weryfikacja klienta w BIK-u oraz wkład własny

Podstawowym warunkiem, jaki musimy spełnić w przypadku ubiegania się o jakiekolwiek zobowiązanie, nie tylko kredyt hipoteczny, jest nasza zdolność kredytowa. Zależy ona przede wszystkim od następujących czynników: wysokość naszego miesięcznego wynagrodzenia, warunki naszego zatrudnienia, sytuacja rodzinna kredytobiorcy i wynikające z niej miesięczne koszty, inne zaciągnięte już zobowiązania finansowe i warunki ich spłat oraz nasza historia kredytowa. Ta ostatnia sprawdzana jest przy pomocy Biura Informacji Kredytowej, tj. BIK-u. W praktyce sprawdza się po prostu wszystkie nasze wcześniejsze zakupy na raty, zaciągane większe i mniejsze pożyczki oraz weryfikuje się, czy nie mieliśmy problemów z ich terminową spłatą. Jeśli wspomniana weryfikacja przebiegnie pomyślnie, działa to oczywiście na naszą korzyść. Jeśli natomiast w przeszłości występowały trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań, z pewnością będzie to miało wpływ na decyzję banku, która niestety może okazać się dla nas niepomyślna. Na naszą korzyść nie do końca działać będzie też brak historii kredytowej – jeśli nie zaciągaliśmy wcześniej żadnych pożyczek albo nie robiliśmy zakupów na raty. Kolejny ważny czynnik to nasze osobiste oszczędności. Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego jest dziś raczej niemożliwy, gdyż, z założenia, na zakup nieruchomości składa się bank wspólne z kredytobiorcą. Minimalna wysokość wkładu własnego wynosi zazwyczaj 10 procent wartości nieruchomości. Pozostała część wartości mieszkania bądź domu zostaje skredytowana i wypłacona przez bank w transzach, które są wcześniej ściśle ustalone i określone. Oczywiście im większa wysokość wkładu własnego, tym lepiej dla nas, ponieważ wpływa on na ostateczną wysokość naszego kredytu hipotecznego oraz umożliwia nam walkę o lepsze warunki tego zobowiązania, jeśli nasze oszczędności stanowią więcej niż jedynie wspomniane 10 procent.

Wyżej opisane warunki nie są jedynymi, które musimy spełnić. Ostatnim, i wymagającym najwięcej formalności, jest dołączenie do wniosku o kredyt hipoteczny wszystkich potrzebnych dokumentów. Te natomiast, w zależności od indywidualnej sytuacji, mogą być różne. Wspólne są natomiast takie dokumenty jak:

- zaświadczenia od naszego pracodawcy dotyczące wysokości naszych miesięcznych zarobków oraz warunkach i formie zatrudnienia (nie jest tajemnicą, że preferowaną przez banki formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony bądź, w przypadku umowy o pracę na czas określony, zapewnienie ze strony pracodawcy, że po zakończeniu naszej umowy ma on w planach nas dalej zatrudniać i nie zamierza nas zwolnić);

- dokumenty dotyczące nieruchomości (np. wypisy z ksiąg wieczystych);

- dowód na wysokość wpłaconego przez nas wkładu własnego i inne.

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem dosyć wysokim i zaciąganym zazwyczaj na bardzo długie lata. Wiąże się zatem ze sporym ryzykiem, dlatego ilość warunków, jakie musi spełnić ewentualny kredytobiorca oraz formalności z tym związane nie powinny dziwić i przerażać. Powinny one raczej uspokoić, ponieważ bank niweluje w ten sposób ewentualne problemy i ryzyko, a jest przecież bardzo korzystne i nie powinno przerażać. Przy uporze i cierpliwości można przecież doczekać się własnych „czterech kątów”.

Komentarze