Jak sprawdzić, czy możemy zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Jak sprawdzić, czy możemy zaciągnąć kredyt gotówkowy?Przed przystąpieniem do wnioskowania o kredyt gotówkowy musimy upewnić się, że możemy sobie pozwolić na zadłużenie. Nieodpowiedzialne zarządzanie własnymi finansami może prowadzić bowiem do wielu przykrych w skutkach komplikacji, włącznie z egzekucją komorniczą i utratą majątku. Dlatego właśnie nie można tego rodzaju wyborów dokonywać pod wpływem impulsu. Konieczna jest naprawdę rzetelna i dokładna analiza własnego budżetu, aby stwierdzić, czy zaciągane przez nas zobowiązania nie przekraczają naszej możliwości spłaty długów.

Weryfikacja naszych zarobków i wydatków

Powinniśmy dokładnie przyjrzeć się temu, ile zarabiamy oraz ile wydajemy. Przydatne jest chociażby sporządzenie bilansu w tym zakresie, aby wiedzieć, czy – a jeśli tak, to ile – zostaje co miesiąc w naszym budżecie po zaspokojeniu wszystkich naszych potrzeb życiowych oraz opłaceniu należności. Kwota, która jest wynikiem takich obliczeń, informuje nas o tym, jaką wysokość comiesięcznej raty bylibyśmy ewentualnie w stanie pokrywać. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że zawsze trzeba zostawiać w swoim budżecie rezerwy, które można będzie wykorzystać w nagłych przypadkach.

Ocena stabilności finansowej

Nie możemy rozpatrywać naszych zarobków w oderwaniu od tego, czy nasze przychody są regularne i stabilne, czy też dorywcze i raczej spontaniczne. Jeśli chodzi o zaciąganie zobowiązań finansowych, trzeba mieć pewność, że będzie się w stanie spłacać należności w wymaganych kwotach i ustalonych terminach. Oczywiście, zawsze istnieje ryzyko utraty pracy, czy też zaistnienia innych komplikacji – dlatego właśnie potrzebne są wspomniane już wcześniej rezerwy budżetowe.

Odniesienie się do parametrów dostępnych ofert

Kiedy już określimy nasze możliwości spłaty zobowiązań, powinniśmy spojrzeć na te dane z perspektywy ofert dostępnych na rynku w zakresie kredytów gotówkowych. Może okazać się, że nasza sytuacja finansowa jest dopasowana do większości propozycji. Może jednak również wyjść na to, że po prostu nasz budżet nie jest gotowy na zadłużenie. Należy zatem wyciągnąć odpowiednie wnioski oraz podjąć adekwatne działania. Jeśli możemy sobie pozwolić na kredyt gotówkowy, warto przeanalizować propozycje i okoliczności. Jeżeli natomiast nasze finanse nie są adekwatne do zadłużenia, dobrze jest pomyśleć nad tym, jak zmienić naszą sytuację.

Komentarze