Czy trudno o kredyt gotówkowy w kryzysie?

Czy trudno o kredyt gotówkowy w kryzysie?Banki to spółki akcyjne z celem generowania możliwie największych zysków dla akcjonariuszy, a zatem bankom zależy na dalszej obsłudze klientów indywidualnych, biznesowych, instytucji, pomimo kryzysu gospodarczego. W wielu dyskusjach pojawia się problem dostępu do kredytu gotówkowego i jak to jest w praktyce? Czy kryzys utrudnił, a może ułatwił pozyskanie zadłużenia konsumpcyjnego?

Kryzysowy rynek kredytowy, ale z szansą na szybką odbudowę

Na rynek kredytowy nieustannie wpływa polityka monetarna, czyli aktualnie polityka bardzo niskich stóp procentowych. Dzięki takiej konfiguracji w bankach obowiązuje bardzo tani kredyt, oprocentowanie nominalne oraz regulowane ustawowo koszty pozaodsetkowe. Banki rywalizują ze sobą na zasadach rynkowych, a zatem niektóre placówki coraz luźniej podchodzą do rozpatrywania wniosków. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie decyzje należą bezpośrednio do banków, ale raczej do uwarunkowań systemowych określanych naturalnie przez KNF i NBP. Banki nie mogą podejmować, np. mocno spekulacyjnych decyzji w celu wygenerowania mocnych, krótkoterminowych zysków. Informacje o sytuacji kredytowej znajdziesz najszybciej w kwartalnych opracowaniach Narodowego Banku Polskiego, który współpracuje na bieżąco 27 popularnych instytucji finansowych na terenie całego kraju. Dzięki temu można mniej więcej ocenić własne szanse na zadłużenie konsumpcyjne, praktycznie niezależnie od warunków funkcjonowania gospodarki.

W kredytach gotówkowych pojawia się tendencja do maksymalizacji kwoty i wydłużenia okresu kredytowania. Co to oznacza dla kredytobiorcy? Po prostu mniejszą ratę miesięczną. W 2020 spada liczba zapytań do BIK (Biura Informacji Kredytowej). Po pierwszym zamknięciu gospodarki spadek wystraszył praktycznie cały rynek, co widać wyraźnie na wykresach banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wraz z postępem kryzysu gospodarczego popyt stopniowo wraca na właściwe tory, wiele biznesów przeramowało zupełnie zasady funkcjonowania. Kredytobiorcy delikatnie odchodzą od kredytów hipotecznych na rzecz kredytów gotówkowych, w których prognozuje się największy wzrost na rok 2020. Niektóre opracowania mówią nawet o potencjalnym, ponad 20% wzroście.

Szansa na tanie zadłużenie w warunkach potencjalnie wysokiej inflacji

Kredytobiorcy zachowujący pozytywną zdolność kredytową nawet w warunkach kryzysowych pozyskają naprawdę tanie zadłużenie, tym bardziej opłacalne ze względu na stale rosnącą inflację. Co będzie potrzebne do wnioskowania o kredyt dowiesz się na https://www.17bankow.com/ranking-kredytow-gotowkowych/artykul/696/zaswiadczenie-o-zarobkach.

Komentarze