Czy osoba bez zdolności kredytowej ma szansę na zadłużenie?

Czy osoba bez zdolności kredytowej ma szansę na zadłużenie?Problem kredytowania osób bez zdolności kredytowej, czy z poważnymi zajęciami komorniczymi występuje na krajowym rynku. W artykule poznasz najważniejsze zagadnienia związane z podpisywaniem umów przez osoby bez zdolności kredytowej lub z pewnymi brakami ekonomicznymi.

Trudności przy uzyskaniu kredytu ze słabą sytuacją ekonomiczną

Tak naprawdę w legalnym obrocie, czyli przy współpracy z bankami detalicznymi i firmami pożyczkowymi niezwykle trudno o podpisanie dobrej umowy, jeżeli nie wykazujesz się właściwą wiarygodnością ekonomiczną. Brak lub ograniczenie zdolności kredytowej przede wszystkim mocno obniża punktację kredytobiorcy. A to sprawia, że przy ewentualnej współpracy musisz wnieść zabezpieczenia majątkowe lub przedstawić profesjonalny plan spłaty. Nie każda instytucja finansowa uznaje jednak takie podejście. W przypadku klientów z ograniczoną zdolnością kredytową, na granicy wejścia do spirali zadłużenia banki detaliczne stosują podpisanie weksla in blanco. Taki weksel podpisany przez kredytobiorcę ułatwia kredytodawcom proces windykacji. Przy braku spłaty zobowiązania bank wpisuje na weksel wymagają kwotę zwrotu i kieruję sprawę do działu windykacyjnego praktycznie z natychmiastowym trybem egzekucji.

Ratunek to pożyczki społecznościowe od inwestorów indywidualnych

Całkiem skuteczna alternatywa to wysyłanie wniosków do pośredników kredytowych. Akurat pośrednicy kredytowi na krajowym rynku bardzo często współpracują z dużymi inwestorami instytucjonalnymi lub indywidualnymi, co pozwala na podpisanie bardzo elastycznej umowy o pożyczkę długoterminową. Większość osób, aby szybciej wyjść z zaległych długów korzysta z nowych, ale nieco tańszych kredytów z wydłużonym okresem spłaty. To jedna z najlepszych form restrukturyzacji zadłużenia. Inwestorzy indywidualni to jeszcze nisza na rynku kredytowym, ale istotna dla osób z problematyczną zdolnością kredytową.

Poprawa zdolności kredytowej niezbędna długoterminowo

Najlepiej oczywiście naprawić zdolność kredytową. W tym celu należy uregulować najpilniejsze zobowiązania, podnieść dochody miesięczne lub uzyskać umowę o pracę, czy umowę zlecenie na nieco dłuższy okres, obniżyć wydatki gospodarstwa domowego, wprowadzić do umowy dodatkowe zabezpieczenia majątkowe. Nie ma też problemu, aby negocjować nowe warunki spłaty dotychczasowych zobowiązań. To dla wielu kredytodawców całkiem niezły układ. Stałe monitorowanie zdolności kredytowej i zapobieganie problemom ekonomicznym to najważniejsza kwestia przy podpisywaniu umów z bankami i firmami pożyczkowymi.

Komentarze