Cechy kredytu

Cechy kredytuKażdy kredyt gotówkowy posada kilka stałych cech. Przede wszystkim kredyty są pieniężne, czyli ich przedmiotem są pieniądze. Biorąc kredyt otrzymujemy pieniądze w formie gotówki, przelewu czy czeku. Kolejną cechą kredytu jest jego zwrotność, czyli obowiązek zwrotu kredytu we wskazanym terminie umowie kredytowej. Następna cecha kredytu to celowość, co oznacza że kredyt jest zwykle udzielany na określany cel.

Do cech kredytu zalicza się także odpłatność i zabezpieczenie. Odpłatność oznacza, że bank pobiera opłaty(prowizję) od kredytu przyznanego i należy spłacać odsetki od kredytu wykorzystanego. Natomiast zabezpieczenie polega na ochronie kredytu w sytuacji, gdy powstanie niemożliwość jego spłaty. Te cechy są wspólne dla wszystkich rodzajów kredytu.

Kredytu charakteryzują się także typowymi dla siebie funkcjami jak kreatywność, czyli tworzenie pieniądza. Do innych funkcji zalicza się funkcję płatniczą, co oznacza umożliwienie kredytobiorcy spłacenie swoich zobowiązań finansowych. Krety pełnią też funkcję finansową, czyli daje możliwość sfinansowania przedsiębiorstwom wskazanych przedsięwzięć łączonych z prowadzoną działalnością. Ostatnią funkcją jaką pełnią kredyty to rola kontrolna oznaczająca, że kredyt jest udzielany kredytobiorcy, który jest wiarygodny. Zgodnie z przepisami umowę kredytu poznajemy po tym, że powinna być sporządzona na piśmie oraz powinna wskazywać określony cel, na jaki zostanie przeznaczony.

Umowa kredytowa dokładnie określa warunki kredytu, czyli wskazanie dokładnego terminu spłaty, dokładnej wysokości prowizji i odsetek. Z kolei umowa pożyczki może być zawarta nawet w formie ustnej(jeśli chodzi o pożyczkę do 500 złotych).Warto pamiętać, że w przypadku kredytu, który zostanie wykorzystany niezgodnie z celem wskazanym w umowie bank może po kontroli wypowiedzieć umowę kredytu.

Jako niezbędne elementy umowy kredytowej wymieniane są strony umowy, kwotę i walutę umowy, cel kredytu(na o przeznaczone zostaną pieniądze),zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą, wysokość prowizji oraz warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Natomiast podstawą udzielenia kredytu jest wniosek składany przez klienta, który powinien zawierać takie elementy jak charakterystykę wnioskodawcy, kwotę i walutę wnioskowanego kredytu, przeznaczenie kredytu, okres kredytowania, okres karencji i terminy spłaty, proponowane zabezpieczenie kredytu.

Kredyt czasem może być mylony z pożyczką, jednakże obydwie umowy można łatwo rozróżnić tylko po punktach zawartej umowy. Kredyt jest bardzo reklamowaną formą zdobycia gotówki, która jest oferowana przez banki oraz tzw. „parabanki”. Oczywiście warunki spłaty kredytu w tych instytucjach finansowych są różne. Z tego powodu warto dokładnie zapoznawać się z przepisami zwieranej umowy. Kredyt posiada swoje niezmienne cechy określone przez przepisy prawa bankowego.

Komentarze